لیست شرکت ها بازگشت به لیست

قطعه آرا

شرکت توليدي و صنعتي قطعه آرا در سال ۱۳۷۱ تحت شماره ثبت ۹۳۲۱۵ با مسئوليت محدود در تهران شروع بکار کرد.
فعاليت هاي جاري : توليد انواع قطعات لوازم خودرو (رول فرمينگ – فورجينگ – ماشينكاري – پرسكاري – رولينگ – سوراخكاري و قلاويز زني – جوشكاري )

انواع توليدات شرکت :
- ميل مندل پيکان ۱۶۰۰ و RD
- ميل تايپيت پيکان ۱۶۰۰
- قالپاق سوپاپ پيکان ۱۶۰۰
- ناوداني پيکان ۱۶۰۰
- ناوداني پرايد
- ناوداني ريو
- ميل مندل ROA
- ميل مندل آريسان
- ناوداني درب عقب پژو
- ناوداني درب عقب سمند

وب سایت

1