لیست شرکت ها بازگشت به لیست

اتحاد مدرن باطري

پروژه خط توليد باطري باطری تحت لیسانس Vipiemme ايتاليا از پروژه هاي در دست اقدام اين گروه بزرگ صنعتي ميباشد كه به زودي به بهره برداري خواهد رسيد.

وب سایت

1