بازديد مدير عامل محترم سازه گستر از شركت اتحاد موتور

1394/04/14

article-image

هم زمان با روزهاي آغازين ماه مبارك رمضان جناب آقاي مهندس نجفيان، مدير عامل محترم سازه گستر و تيم همراه از شركت اتحاد موتور بازدبد بعمل آوردند. در اين بازديد، مدير عامل محترم سازه گستر ضمن آشنائي بيشتر با توانمنديهاي توليدي و فني و آزمايشگاهي شركت اتحاد موتور و تقدير از زحمات پرسنل و مديران اين سازمان در راستاي بهبود كيفي و كمي محصولات، بر ضرورت استفاه از كالاي با كيفيت داخلي در عرصه صنايع خودروسازي تاكيد نهادند.